Wat is een brand book?

Een brand book (of brand guide) is meer dan een huisstijlgids. Het heeft een bredere focus en gaat verder dan alleen de visuele aspecten van het merk. Merkpositionering, de merkwaarden, de tone of voice etc. kunnen onderdeel zijn van deze gids.

Omvang en diepgang

Een brand book biedt vaak een meer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de merkidentiteit dan een huisstijlgids. Het kan dieper ingaan op de merkstrategie, de merkwaarden, de merkpositionering en andere aspecten die de kern vormen van het merk. Het biedt een conceptueel beeld van het merk en de manier waarop het moet worden gepresenteerd en ervaren.

Merkpersoonlijkheid en stem

Een brand book gaat vaak dieper in op de gewenste merkpersoonlijkheid en stem. Het beschrijft de emotionele en psychologische kenmerken van het merk en geeft richtlijnen voor de toon, de schrijfstijl en de communicatiebenadering die moeten worden gebruikt om de merkpersoonlijkheid tot uiting te brengen.

Merkverhaal

Een brandbook kan ook het merkverhaal omvatten, dat de achtergrond, de missie, de visie en andere verhalende elementen van het merk beschrijft. Het legt uit waarom het merk bestaat, wat het uniek maakt en welke waarde het biedt aan consumenten.

Kortom, het omvat oa.:

  • Merknaam
  • Overzicht doel, missie, values etc
  • Positionering en differentiatie
  • Merkpersoonlijkheid
  • Merkverhaal
  • Overzicht van kanalen en touchpoints
  • Tone of voice
  • Do’s en Don’ts

Kortom, het bevat richtlijnen over de vele elementen die van invloed zijn op de merkbeleving. Vele ondernemingen gebruiken het als dé referentie voor hun merk. Waar het voor staat, wat het wil betekenen, hoe het wil overkomen.

Enkele voorbeelden van brand guides, die verder gaan dan een huisstijlhandboek vind je hier: examples of brand guides